fanimani.pl

www.geronde.pl

www.gruszkazfartuszka.pl

8 grudnia 2018 Liczba naszych podopiecznych: 129Rok 2018 Adopcje: 86


1% podatku dla zwierzt


Fundacja dla Zwierzt „Koci Pazur” od 18.11.2010 posiada status Organizacji Poytku Publicznego (OPP).

Zgodnie z obowizujcymi przepisami naczelnik urzdu skarbowego – na wniosek podatnika – przekazuje na rzecz OPP kwot w wysokoci nieprzekraczajcej 1% nalenego podatku.Aby przekaza swj 1% podatku za 2015 rok na rzecz Fundacji dla Zwierzt „Koci Pazur” nie trzeba samemu wpaca pienidzy na konto, wystarczy w zeznaniu podatkowym poda numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego:

Numer KRS 0000258643

Rubryka ta mieci si odpowiednio w pozycjach:

PIT-28 - poz. 134
PIT-36 - poz. 232
PIT-36L - poz. 94
PIT-37 - poz. 137
PIT-38 - poz. 57
PIT-39 - poz. 51

Wpisujemy take kwot, ktr chcemy przekaza dla OPP, nie moe ona jednak przekracza 1 % podatku nalenego, wynikajcego z zeznania podatkowego, po zaokrgleniu do penych dziesitek groszy w d.

Przykad wypenienia PIT-37 za rok 2015

Zaznaczenie kwadratu w poz. 140 (numer pola dla PIT-37) jest wyraeniem zgody na przekazanie OPP przez naczelnika urzdu skarbowego danych identyfikujcych podatnika (odpowiednio maonka), tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokoci kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Wyraenie zgody jest nieobowizkowe i nie ma wpywu na realizacj wniosku o przekazanie 1% nalenego podatku.

Warunkiem przekazania 1% jest zapata w penej wysokoci podatku nalenego stanowicego podstaw obliczenia kwoty, ktra ma by przekazana na rzecz OPP.

Naley pamita, e mona wskaza tylko jedn OPP, ktra jest uprawniona do otrzymania 1% podatku nalenego, wynikajcego z zeznania skadanego za 2015 rok.


Odwiedziny:

w 2018: 236948

w dniu dzisiejszym: 215

gości na stronie: 5

x
"Strona internetowa oraz forum Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur" wykorzystuje pliki cookies.
Korzystajc z niej wyraasz zgod na uywanie plikw cookies w celach statystycznych. [wicej informacji]