fanimani.pl

www.geronde.pl

www.gruszkazfartuszka.pl

11 listopada 2018 Liczba naszych podopiecznych: 128Rok 2018: Adopcje 81

Moesz nam pomc umieszczajc na swojej stronie www banner fundacji „Koci Pazur".

Odsyacz bannera powinien wskazywa na adres: http://www.kocipazur.org

<a href="http://www.kocipazur.org">
<img src="http://www.kocipazur.org/images/bannery/banner2.gif">
</a>

<a href="http://www.kocipazur.org">
<img src="http://www.kocipazur.org/images/bannery/banner3.gif">
</a>

<a href="http://www.kocipazur.org/index.php?id=1348">
<img src="http://www.kocipazur.org/images/bannery/banner6.jpg">
</a>

<a href="http://www.kocipazur.org/index.php?id=1348">
<img src="http://www.kocipazur.org/images/bannery/banner7.jpg">
</a>

<object width="180" height="110"
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/
shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0">
<param name="movie" value="www.kocipazur.org/images/bannery/banner6.swf" />
<embed src="www.kocipazur.org/images/bannery/banner6.swf" width="180" height="110"
type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=
"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Odwiedziny:

w 2018: 218851

w dniu dzisiejszym: 791

gości na stronie: 33

x
"Strona internetowa oraz forum Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur" wykorzystuje pliki cookies.
Korzystajc z niej wyraasz zgod na uywanie plikw cookies w celach statystycznych. [wicej informacji]