Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

fanimani.pl

https://dlaschroniska.pl/

2 padziernika 2022 Liczba naszych podopiecznych: 66Rok 2022 Adopcje: 33Co to jest pseudohodowla ?Opracowane w oparciu o:
www.abckota.pl/iok
www.forum.miau.pl

Jest to takie miejsce, gdzie produkuje si koty przypominajce wygldem koty rasowe. Najczciej pseudohodowcy mwi, e s to koty rasowe bez rodowodu, po rodowodowych rodzicach. A naprawd- nie wiadomo jak wygldali rodzice kociakw. Kot nie posiadajcy rodowodu nie jest przedstawicielem adnej rasy, nie mona wyrokowa jak bdzie wyglda gdy doronie, ani jaki bdzie mia charakter.

Pseudohodowcy najczciej proponuj kota w „atrakcyjnej” cenie. Kot z rodowodem kosztuje zwykle 2000-2500 z, u nich bez rodowodu okoo 1000. Pamitaj, wyrobienie rodowodu to 30 z . Niska cena jest tylko z pozoru atrakcyjna: najczciej zwierzak jest chory, nie ma szczepie i jest (powiedzmy to sobie wprost) psim lub kocim kundelkiem, ktry ma wygld zbliony do rasowego zwierzaka. Takich kundelkw jest sporo w schroniskach za darmo - zabierajc zwierz stamtd, ratujesz mu ycie.


Zbierzmy wszystko w punktach :


- Nie ma kotw rasowych bez rodowodu. Kupujc takiego „rasowca” pozwalamy zarabia oszustom. Wszystkie koty urodzone w prawdziwej hodowli maj rodowody. Take, gdy s ostatnie z miotu i nie trzymaj doskonaego standardu rasy (czyli nie bd odnosiy sukcesw na wystawach), otrzymuj rodowd. RASOWY = RODOWODOWY To nie jest puste haso, rodowd to nie wistek papieru. To twoja gwarancja, e kociak jest danej rasy, mia takich a takich rodzicw, jest zdrowy - dlatego wanie jest rasowym zwierzciem


- Najczciej u pseudohodowcw zwierzta trzymane s w zych warunkach, kotki s maksymalnie eksploatowane, rodz zbyt czsto, choruj, umieraj modo. Czsto te u pseudohodowcy mona wybiera spord kilku „ras kocich”, niektrzy posuwaj si do tworzenia mixw typu rosyjski z MCO, co ma tragiczne skutki dla zdrowia kociakw.

- Kocita zbyt wczenie opuszczaj matk (powinny mie 12-14 tygodni), s sprzedawane ju od 6 tyg. (dlatego, e nie wida jeszcze rozwijajcych si chorb i nie trzeba ich duej karmi), najczciej s chore, niedoywione, nieodrobaczone i nieszczepione (z prawdziwej hodowli kociaki maj za sob 2 szczepienia!).

- Kupowanie kota z pseudohodowli powoduje, e staj si one intratnym interesem. Skoro jest popyt, jest i poda.
Pseudohodowle s nastawione na zysk, nie kieruj si dobrem kotw, ograniczaj wydatki - kiepska karma, brak opieki weterynaryjnej, maksymalna eksploatacja kotek rodzcych.


- Pseudohodowcy czsto krzyuj koty bardzo blisko ze sob spokrewnione (rodzestwo), co daje wszystkie negatywne skutki inbredu, tzw. „depresj inbredow”. To po prostu produkcja kocich kalek. Cz malcw rodzi si na pozr zdrowa, ale w miocie bywaj kotki z rozszczepem podniebienia czy krgosupa. Nie przeywaj wicej ni 2-3 dni, umieraj w mczarniach. Te pozornie zdrowe maj czsto powane powikania zdrowotne w dalszym yciu.


- Jeli trafisz na hodowl, w ktrej proponuje Ci si kociaka z papierami i bez, to rwnie jest nie w porzdku. Koszt rodowodu to okoo 30 z. Takie zachowanie powinno si zgosi do zwizku!

- Dziki pseudohodowlom pogbia si bezdomno i cierpienie kociej populacji. Czsto kocita, ktre sprawiaj mas trudnoci mao wiadomemu opiekunowi (choroby czy brak socjalizacji kociaka), trafiaj do schroniska lub do piwnic, gdzie cierpi gd i niedostatek.
pobrane z forum.miau.pl (zuza)
-----
artyku ze strony i dziki uprzejmoci Stowarzyszenia Obrocw Zwierzt Arka
http://arka.strefa.pl/Pse...udohodowle.html


„Zwierz, jako istota yjca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz. Czowiek jest mu winien poszanowanie, ochron i opiek.„
rdo: Ustawa o Ochronie Zwierzt


Wymowa tych sw jest jednoznaczna: adne zwierz nie moe i nie powinno by traktowane jak przedmiot, czy narzdzie do pozyskiwania korzyci finansowych. Nie moe by ofiar chodnej kalkulacji i bezdusznych, urgajcych ludzkiej godnoci, poczyna mnocych si w naszym kraju pseudohodowcw. Ludzi, ktrzy w pogoni za zyskiem skazuj zwierzta na cierpienie, samotno, choroby, traktuj je jako materia do reprodukcji i wykorzystuj a do utraty przez nie zdrowia. „Zuyte”, niekochane i chore zostaj umiercane, porzucane lub oddawane do schronisk. Pseudohodowcw nie interesuj warunki w jakich spdzaj swj tragiczny ywot ich zwierzta, nie s wiadomi faktu, e zwierz ma swoje potrzeby, emocje, uczucia, e ono cierpi!!! To ich cierpienie jest czsto ukryte przed widokiem publicznym. Wikszo miejsc zwierzcej kani usytuowanych jest w oddalonych od miast i wsi siedliskach, niewielkich osadach, gdzie ssiad ssiadowi „oka nie wykole„. Tam, wanie odbywa si masowa produkcja, ktra ma przynosi tylko zysk i nic innego si nie liczy. yjemy niestety w kraju, gdzie dziej si to za aprobat lub przy beztroskiej niewiedzy powoanych do ochrony praw zwierzt instytucji, takich jak inspektoraty weterynaryjne.

Jeli nie dowierzasz naszym sowom i w dalszym cigu zamierzasz kupi sobie pupila (psa, kota) po rodowodowych rodzicach, bez metryki i tatuau – bo taszy a nie z zarejestrowanej w Zwizku Kynologicznym hodowli, to zobacz prezentowane przez nas zdjcia. Zobacz, jak wyglda prawda o pseudohodowlach. Zobacz, w jakich warunkach trzymani s rodzice tych milutkich (na fotografiach) „rasowych” szczeniakw.

Spjrz w oczy tych zwierzt, ktre su jako maszynki do rozmnaania i zadaj sobie pytanie:
„Czy warto wspiera finansowo takie miejsca, pomnaa i nakrca t spiral okruciestwa?„
zdjcia: Polska, Inspektorat OTOZ Animals

Miej pen wiadomo tego, e jeli kupisz takiego szczeniaka czy kociaka, to znaczy, e istnieje popyt na zwierzta z takich miejsc - „produkcja bdzie trwaa nadal”. Czy masz wiadomo, e midzy innymi, przez takie Twoje decyzje, tak strasznie musz cierpie zwierzta???

Ratujmy zwierzta razem, nie kupuj zwierzt z nieznanego rda. Zgaszaj takie niehumanitarne hodowle do instytucji nadzoru jak i organizacji walczcych o prawa zwierzt.

Zapoznaj si tez z pen informacja co oznacza naprawd pies/kot rasowy, z metryk i tatuaem.
Kieruj si rozumem
Czasem ycie stawia nas w sytuacji, gdzie musimy zdecydowa, czy wyrwa kociaka/i z ap pseudohodowcy, czy je tam zostawi. Zastanw si nad tym !!!

Cartina z forum.miau.pl napisaa: To jest bardzo trudny temat i wart tego, eby go dogbnie przedyskutowa.
Wiadomo, e kupiony kociak nie jest ani gorszy, ani winny temu, e zosta powoany do ycia na handel. Wiadomo, e taki kociak zasuguje na dobry dom, tak samo, jak kady inny kot.
Nie w tym tkwi jednak problem. Uratowanie jednego kotka od handlarza jest dziaaniem krtkowzrocznym i szkodliwym. Wystarczy z targowiska ywym towarem przespacerowa si do najbliszego schroniska i tam znajdzie si na pewno taki sam, albo jeszcze biedniejszy kociak, ktry te czeka na dom. Dlaczego nie uratowa tamtego kotka? Jeli kto zdecyduje si na kupno kociaka od rozmnaacza, nie da domu innemu kociakowi ze schroniska lub innego miejsca powolnej zagady, czyli tego innego kociaka skae na mier.
Argument, e w ten sposb uratowao si tego konkretnego kociaka jest mao wartociowy, bo tym samym nie uratowao si innego, tak samo potrzebujcego. ycie za ycie? Czym tu si cieszy? Podpieranie argumentu zdjciem puchatej kulki jest graniem bardzo ryzykownym, bo mona dosta w zamian zdjcie piwniczaka, ktry mia mniej szczcia i wanie umiera z wycieczenia.
Najgorsza w tym jest szkodliwo takiego dziaania. Kupujcy daje zarobi rozmnaaczowi, utwierdzajc go w przekonaniu, e proceder wart jest zachodu.

Jakie s tego skutki? Pan rozmnaacz dalej bdzie eksploatowa swoje kotki i dalej bdzie wystawiam kolejne mioty na sprzeda. Straty minimalne, bo te, co nie „zejd” mona zlikwidowa albo odda do schroniska. Kociaki nic nie jedz, nie leczy si ich, nie odrobacza... zoty biznes. Kto, kto kupi jednego kociaka i yje w przekonaniu, e go uratowa, jest porednio odpowiedzialny za to, e jego bracia i siostry (moe kilka, moe kilkanacie kocich nieszcz) z kolejnych miotw bd ofiarami handlarza. Czy to jest dobre postpowanie? Moim zdaniem NIE.
Nie mona y w bogiej niewiadomoci skutkw, jakie si wywouje swoim postpowaniem. Kto, kto mwi, e kupi i uratowa jednego kota, musi doda, e da powd do rozmnoenia nastpnych.
Jeli kto bardzo chce uratowa jakiego bezbronnego kociaka - polecam schronisko, przytulisko, piwnice i ruiny. Tam s koty tak samo potrzebujce ratunku, tak samo wane, adne, kochane i mie.
Moe kto pomyle, e jednoosobowe oprotestowanie handlarza i odmowa kupna kota to dziaanie pozbawione sensu. Ja jestem przekonana, e wszystkie wane zmiany zaczynay si wanie od takich malutkich uczynkw.

Chodzi o to, eby pomyle globalnie.
Nie tylko o tym jednym biedaku, ktrego ma si akurat pod nosem, ale o jego przyszym rodzestwie, ktre za kilka miesicy te bdzie cierpiao podobn niedol oraz o takich samych biedakach, ktre urodzia dzika kotka i ktre dogorywaj w jakim paskudnym miejscu (by moe niedaleko targowiska).
Dlaczego jest tylu handlarzy? Bo JEST popyt.
Poday nie zlikwiduje si inaczej, jak tylko poprzez zaprzestanie kupowania. Widzia kto czarny rynek z niechcianym towarem?
Rasowy = Rodowodowy
Jeli zaley ci na kocie o okrelonym wygldzie i charakterze kup kota rasowego z rodowodem. Jeli nie ma to dla ciebie znaczenia przygarnij kociaka ze schroniska lub od wolontariusza.


Odwiedziny:

w 2022: 99779

w dniu dzisiejszym: 288

gości na stronie: 3

x
"Strona internetowa oraz forum Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur" wykorzystuje pliki cookies.
Korzystajc z niej wyraasz zgod na uywanie plikw cookies w celach statystycznych. [wicej informacji]