Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

fanimani.pl

https://dlaschroniska.pl/

2 padziernika 2022 Liczba naszych podopiecznych: 66Rok 2022 Adopcje: 33

Dlaczego powinnimy sterylizowa koty wolno yjce?

Sterylizacja, a waciwie kastracja (ovariohisterectomia u samicy, orchidectomia u samca) - cho potocznie obu tych terminw uywa si wymiennie - jest zabiegiem chirurgicznym przeprowadzanym w znieczuleniu oglnym, czyli narkozie, polegajcym na usuniciu macicy i jajnikw (u kotki) lub jder (u kocura).

Kastracja kotw wolno yjcych jest najlepsz rzecz, ktr mona dla nich zrobi. To najbardziej humanitarny i efektywny sposobem ograniczenia populacji kotw bezdomnych. Oprcz tego, e zmniejsza ilo rodzcych si kociakw (z ktrych wikszo nie przeywa pierwszego roku, umierajc z powodu chorb lub ginc pod koami samochodw), ogranicza problemy takie jak: walki kotw, znaczenie terenu przez kocury czy uciliwe wokalizowanie. Zwierzta po kastracji nie wdaj si w bjki terytorialne i o partnerw, a take mniej migruj i s ostroniejsze i co za tym idzie - bardziej bezpieczne. Kastracja przyczynia si rwnie do poprawy zdrowia kotw, dlatego powinna by priorytetem. Dzikie koty po zabiegu mog zosta wypuszczone w miejsce dotychczasowego bytowania. Nie jest prawd, e koty po sterylizacji czy staj si „mniej owne”, nie poradz sobie na „wolnoci”, czy e zmienia si im charakter.

Czst, cho niewaciw, praktyk stosowan w celu ograniczenia populacji kotw bywa rwnie podawanie kocicom hormonalnych rodkw antykoncepcyjnych. Naley pamita, e takie rodki zwikszaj ryzyko powstawania tzw. ropomacicza i/lub guzw rakowych macicy i sutkw, w efekcie prowadzc do mierci kotki.

Kiedy sterylizowa koty?

Zaleca si, aby koty kastrowa po osigniciu dojrzaoci pciowej. Zwykle jest to od ok. 6 miesica ycia.
Inna szkoa mwi, e mona zabiegom poddawa ju kilkunastotygodniowe kociaki. Najlepiej przed zabiegiem skonsultowa si z zaufanym lekarzem weterynarii i omwi moliwo przeprowadzenia sterylizacji.

Koty wolno yjce: lepiej sterylizowa kotki czy kocury?

Gdy mamy pod opiek stado kotw, zawsze pojawia si dylemat, od ktrych zacz kastracje. Opieka nad kocurem po zabiegu jest krtsza i atwiejsza. Natomiast tylko wykastrowanie kotek da pewno, e nie bd pojawia si kolejne mioty. Dlatego jeli mamy ograniczone moliwoci finansowe, lokalowe i czasowe - najlepiej zacz od kastracji kotek.

Czy kadego kota mona zabra na sterylizacj?

Kiedy odawiamy kotk wolno yjc do sterylizacji, musimy mie pewno, czy gdzie w pobliu nie znajduj si jej mode. Zabierajc matk, pozbawiamy bowiem potencjalne maluszki pokarmu. Jak sprawdzi, czy dana kocica nie jest mam? Jeli kotka ma powikszone, widoczne sutki, to znak, e akurat karmi. Takiej kotki nie apiemy - musimy poczeka, a jej maluchy bd samodzielne. Alternatyw moe by zabranie caej rodziny, poczekanie, a kotka w zaciszu domowym wykarmi dzieci i pniejsza sterylizacja.

Oglnie przyjt praktyk po sterylizacji jest nacinanie kotkom wolno yjcym lewego ucha. Nacicie wykonuje si jeszcze w narkozie, wic zupenie bezbolenie. Nacicie to wyrany znak pozwalajcym stwierdzi, e dana kotka zostaa ju poddana kastracji i nie ma koniecznoci ponownego jej odawiania.

Jak si przygotowa do sterylizacji kotw wolno yjcych?

Kotka po kastracji powinna by przetrzymywana przez 7-14 dni. U kocurw okres ten jest krtszy i wynosi zwykle 3-5 dni. Wczesne wypuszczenie wie si z niebezpieczestwem zabrudzenia i zainfekowania rany, czy rozejcia szww, co bdzie prowadzio do mierci zwierzcia.
Miejmy na uwadze, e po operacji mog wystpi powikania. Jeli na dworze jest zimno, okres przetrzymania moe si wyduy.

Zapanie dzikiego kota czsto nie jest atwe, dlatego niezbdna moe by specjalna klatka ywoapka. Aby przetrzyma kota po zabiegu potrzebna bdzie natomiast klatka wystawowa/kennelowa, w ktrej zmieci si kuweta, posanko i miseczki z jedzeniem i piciem.
Taka latka powinna by ustawiona w ciepym, zacisznym pomieszczeniu, aby zwierz mogo bezpiecznie i w komforcie przej pozabiegow rekonwalescencj.
Okno w pomieszczeniu, w ktrym przechowuje si dzikie koty, naley zamkn lub dobrze zabezpieczy, na wypadek ucieczki, gdyby nasi pacjenci jako wydostali si z klatki.
Sam klatk najlepiej dodatkowo przykry kocem lub innym materiaem – dziki temu zwierz jest spokojniejsze.
Warto zaopatrzy si w rkawice weterynaryjne lub spawalnicze, ktre uchroni nas przed ewentualnymi podrapaniami.

Klatki ywoapki oraz klatki wystawowe mona bez opat wypoyczy z naszej Fundacji. Wspieramy take finansowanie zabiegw zwierzt wolno yjcych. W obu sprawach naley napisa na fundacja@kocipazur.org.

Jak przygotowa kota do zabiegu?

Kastracja jest operacj przeprowadzan w znieczuleniu oglnym, dlatego trzeba zadba o kilka spraw. Przede wszystkim - zwierz powinno by zdrowe. Kota wolno yjcego warto zapa i umieci w klatce wystawowej dwa dni przed planowanym zabiegiem; mona wwczas zaobserwowa, czy nie ma niepokojcych objaww chorobowych oraz czy je, pije i jak si zaatwia. Ponadto - kot przed zabiegiem powinien by na czczo, nie naley podawa mu jedzenia przez 12 godzin przed planowan operacj.

Jak opiekowa si kotem po zabiegu?

Opieka nad kotem po kastracji nie jest trudna. Weterynarz na pewno udzieli wskazwek odnonie do karmienia i ewentualnego podawania lekw.

W przypadku kocic najwaniejsze to zabezpieczy ran przed wylizywaniem i bacznie obserwowa, jak si goi. Wielko rany jest uzaleniona od stanu, w jakim bya kotka; moe to by jeden centymetr, moe by i kilka. W przypadku kotw jako zabezpieczenie z reguy nie sprawdza si popularny plastikowy konierz, bo powoduje dodatkowy stres. Wygodniejsze s kaftaniki pooperacyjne. Gotowy kaftanik mona zakupi u weterynarza lub te przygotowa go samodzielnie, np. z grubych, bawenianych rajstop damskich, koniecznie takich, na ktrych przy przeciciu nie „lec oczka„. Rajstopy docinamy na dugo kota, wycinamy otwory na apki i na obrk z bandaa.
Kaftanik naley zaoy u weterynarza, zanim kotka wybudzi si z narkozy, potem jest to z reguy niemoliwe. W celu dodatkowego zabezpieczenia ranki pod kaftanik wkada si opatrunek z gazy. Jeli ubranie zwierzcia w kaftanik nie jest moliwe - pozostaje nam obserwowanie rany.

Klatk wystawow najlepiej wyoy podkadami higienicznymi (dostpnymi za niewielkie kwoty np. w aptekach). Naley liczy si z tym, e kotka po zabiegu zaatwi si pod siebie, wic podkad dobrze wchonie wilgo i mona go atwo zastpi kolejnym. Na biaym podkadzie widoczne te bd ewentualne lady krwi.
Kocica po zabiegu potrzebuje ciepa, w razie potrzeby warto wic j dogrzewa, np. wkadajc do klatki bezpieczny termofor (czyli nie taki, z ktrego moe wyla si wrzca woda).

Do klatki wstawiamy te kuwet. Po zaleconym przez weterynarza wykonujcego zabieg czasie podajemy zwierzciu jedzenie, najczciej wczeniej mona wstawi mu chocia wod. Zaleca si, aby przez pierwsze dni po zabiegu kotkom podawa wycznie mokr karm, co uatwi wyprnianie.
Kota naley uwanie obserwowa, kontrolowa ile je i czy si wyprnia. W razie zauwaenia niepokojcych objaww trzeba skonsultowa si z lekarzem.
Warto sprawdza, jak wyglda ranka pooperacyjna. Jednak jeli kot jest bardzo zestresowany lub agresywny, lepiej nie robi tego „na si”.
Z reguy kotkom po zabiegu przez kilka dni podaje si antybiotyki. Najczciej s to tabletki bez smakowe, mona je rozdrobni i podawa z ma iloci mokrej karmy przed waciwym karmieniem (by mie pewno, e zwierz zje lek).

Przynajmniej raz dziennie naley sprzta kotu kuwet, wymienia miseczki z karm i wod. Naley pamita przy tym o zachowaniu ostronoci. Nawet jeli zwierz zachowuje si spokojne, my musimy pozosta czujni. Drzwiczki klatki naley uchyla tylko na tyle, aby dosta si do miseczek lub wycign kuwet, nie pozostawia ich otwartych i kadorazowo sprawdza poprawno zamknicia. Przed otwarciem klatki trzeba rwnie sprawdzi, czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu s zamknite. Jeli kot syczy lub jest agresywny, warto przy sprztaniu uywa grubych rkawic lub wstawia do klatki transporter, w ktrym ukryje si nasz zestresowany rekonwalescent, umoliwiajc nam oporzdzenie jego klatki.

Jeli odowione zwierz okae si oswojone, zamiast wypuszcza je w miejsce bytowania, warto poszuka mu domu staego, umieszczajc ogoszenia chociaby na portalach spoecznociowych i ogoszeniowych.


Odwiedziny:

w 2022: 99800

w dniu dzisiejszym: 309

gości na stronie: 4

x
"Strona internetowa oraz forum Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur" wykorzystuje pliki cookies.
Korzystajc z niej wyraasz zgod na uywanie plikw cookies w celach statystycznych. [wicej informacji]