Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

fanimani.pl

www.geronde.pl

24 padziernika 2020 Liczba naszych podopiecznych: 152Rok 2020 Adopcje: 51

Dlaczego powinnimy sterylizowa koty wolno yjce?

Sterylizacja (waciwie: kastracja - ovariohisterectomia u samicy, orchidectomia u samca) jest zabiegiem chirurgicznym przeprowadzanym w znieczuleniu oglnym (narkozie). Polega na usuniciu macicy i jajnikw (u kotki) lub jder (u kocura).

Sterylizacja kotw wolno yjcych jest najlepsz rzecz, jak mona dla nich zrobi. Jest najbardziej humanitarnym i efektywnym sposobem ograniczenia populacji kotw. Oprcz tego, e ogranicza ilo rodzcych si kociakw (z ktrych wikszo nie przeywa pierwszego roku umierajc z powodu chorb lub ginc pod koami samochodw), zmniejsza problemy takie jak walki kotw, znaczenie terenu przez kocury czy gone miauczenie. Zwierzta po kastracji nie wdaj si w bjki terytorialne i o partnerw, a take mniej migruj i s ostroniejsze i co za tym idzie bardziej bezpieczne.

Sterylizacja przyczynia si rwnie do poprawy zdrowia kotw.
Czst praktyk stosowan w celu ograniczenia populacji kotw jest podawanie kotkom hormonalnych rodkw antykoncepcyjnych. rodki hormonalne powoduj powstawanie ropomacicza i/lub guzw rakowych macicy i sutkw, a w efekcie mierci kotki.

Sterylizacja powinna by priorytetem przed oswajaniem kotw i szukaniem im domkw. Dzikie koty po sterylizacji mona wypuci w miejscu, w ktrym bytoway.
Nie jest prawd, e koty po sterylizacji czy kastracji staj si „mniej owne„ i e zmienia si im charakter.

Kiedy sterylizowa koty?

Zaleca si, aby koty kastrowa po osigniciu dojrzaoci pciowej. Zwykle jest to od ok. 6 miesica ycia.
Inna szkoa mwi, e mona zabiegom poddawa ju kilkunastotygodniowe kociaki. Najlepiej przed zabiegiem skonsultowa si z zaufanym lekarzem weterynarii i omwi moliwo przeprowadzenia sterylizacji.


Koty wolno yjce: lepiej sterylizowa kotki czy kastrowa kocury?

Gdy mamy pod opiek koloni kotw zawsze pojawia si dylemat, od ktrych zacz sterylizacje. Opieka nad kocurem po zabiegu jest krtsza i atwiejsza. Natomiast tylko wysterylizowane kotki dadz pewno, e nie bd pojawia si kolejne mioty. Dlatego jeli mamy ograniczone moliwoci finansowe, lokalowe i czasowe najlepiej zacz od sterylizacji kotek.


Czy kadego kota zawozi na sterylizacj?

Odawiajc kotk wolno yjc do sterylizacji naley sprawdzi, czy gdzie w pobliu nie znajduj si jej mode. Zabierajc matk pozbawia si maluszki pokarmu. Jeli kotka ma powikszone, widoczne sutki jest to znak, e akurat karmi. Takiej kotki nie apiemy i nie zabieramy, naley poczeka a maluchy bd samodzielne. Alternatyw jest zabranie caej rodziny, poczekanie a kotka w zaciszu domowym wykarmi dzieci i jej pniejsza sterylizacja.
Oglnie przyjt praktyk jest nacinanie kotkom wolno yjcym po sterylizacji lewego ucha. Nacicie wykonywane jest, gdy kotka znajduje si w narkozie po operacji, wic jest dla niej bezbolesne. Jest natomiast znakiem pozwalajcym stwierdzi, e dana kotka zostaa ju wysterylizowana i nie ma koniecznoci ponownego jej odawiania.

Jak si przygotowa do sterylizacji kotw wolno yjcych?

Kotka po sterylizacji powinna by przetrzymywana przez okres 7-14 dni. U kocurw okres ten jest krtszy i wynosi zwykle 2-5 dni. Wczesne wypuszczenie wie si z niebezpieczestwem zabrudzenia i zainfekowania rany, szwy mog si rozej, co bdzie prowadzio do mierci zwierzcia.
Naley pamita, e po operacji mog wystpi powikania. Jeli na dworze jest zimno okres przechowywania moe si wyduy.

Dzikiego kota czsto nie jest atwo zapa, dlatego potrzebna moe by klatka apka. Aby przetrzyma kota po zabiegu potrzebna bdzie klatka wystawowa, w ktrej zmieci si kuweta, posanko i miseczki z jedzeniem i piciem.
Klatka powinna by ustawiona w ciepym pomieszczeniu, aby nie naraa kota na przezibienia. Pomieszczenie powinno by te zaciszne, aby zminimalizowa stres u kota.
Okno w pomieszczeniu, w ktrym przechowuje si dzikie koty powinno by zamknite lub dobrze zabezpieczone, gdy zdarza si, e kot wydostanie si z klatki (np. przy sprztaniu lub przy przekadaniu do transporterka).
Najlepiej, aby klatka bya przykryta kocem lub pokrowcem – daje to kotu poczucie bezpiecznego schronienia.
Warto zaopatrzy si w rkawice weterynaryjne lub spawalnicze, ktre uchroni nas przed ewentualnymi podrapaniami.

Fundacja posiada klatki apki oraz klatki wystawowe. Wypoyczamy je osobom opiekujcym si kotami wolno yjcymi. W tej sprawie mona si kontaktowa fundacja@kocipazur.org

Na zabieg naley umwi si z lekarzem weterynarii. S to zabiegi, ktre trwaj duej ni zwyka wizyta i rzadko si zdarza, e lekarz przeprowadzi sterylizacj bez wczeniejszego umwienia terminu.

Jak przygotowa kota?

Sterylizacja jest operacj przeprowadzan pod znieczuleniem oglnym, dlatego kota naley wczeniej przygotowa.
Zwierz powinno by zdrowe. Kota wolno yjcego warto zapa i umieci w klatce wystawowej dwa dni przed planowanym zabiegiem; mona wwczas zaobserwowa, czy nie ma niepokojcych objaww chorobowych oraz czy je, pije i jak si zaatwia.
Kot przed zabiegiem powinien by na czczo, nie naley podawa mu jedzenia przez 12 godzin przed planowan operacj.

Jak opiekowa si kotem po zabiegu?

Opieka nad kotem po sterylizacji nie jest trudna. Weterynarz na pewno udzieli wskazwek odnonie jedzenia i podawania lekw.

Wane jest zabezpieczenie rany przed wylizywaniem. Wielko rany jest uzaleniona od stanu, w jakim bya kotka; moe to by 1 cm, moe by kilka centymetrw. Kad rank naley zabezpieczy.
W przypadku kotw plastikowy konierz z reguy si nie sprawdza i powoduje dodatkowy stres. Wygodniejsze s kaftaniki pooperacyjne. Gotowy kaftanik mona zakupi u weterynarza, mona te samodzielnie przygotowa. Najlepiej jest uy do tego celu grubych, bawenianych rajstop damskich, koniecznie takich, na ktrych przy przeciciu nie „lec oczka”. Rajstopy docinamy na dugo kota, wycinamy otwory na apki i na obrk z bandaa.
Kaftanik naley zaoy u weterynarza, zanim kotka wybudzi si z narkozy, potem jest to z reguy niemoliwe. W celu dodatkowego zabezpieczenia ranki pod kaftanik wkada si opatrunek z gazy.
Klatk wystawow najlepiej wyoy podkadami higienicznymi (dostpne w aptekach) lub tzw. podkadami do przewijania dla niemowlt. Naley liczy si z tym, e kotka po zabiegu zaatwi si pod siebie, a podkad dobrze wchania wilgo, jest tani i mona go zastpi kolejnym. Na biaym podkadzie widoczne te bd ewentualne lady krwi.
Kotka po zabiegu potrzebuje ciepa, dlatego naley j dogrzewa, np. wkadajc do klatki termofor (przy klasycznych termoforach trzeba uwaa, aby gorca woda nie wycieka) lub nagrzany kompres elowy.

Do klatki wstawiamy miseczk z wod oraz kuwet. Po kilkunastu godzinach podajemy jedzenie. Zaleca si, aby przez pierwsze dni po zabiegu kotkom podawa wycznie mokr karm. Uatwia to wyprnianie.
Kota naley uwanie obserwowa, kontrolowa ile je i czy si wyprnia. W razie zauwaenia niepokojcych objaww skonsultowa si z lekarzem.
Warto sprawdza, jak wyglda ranka pooperacyjna. Jednak jeli kot jest bardzo zestresowany lub agresywny, lepiej tego nie robi „na si„.
Z reguy kotkom po zabiegu przez kilka dni podaje si antybiotyki. Najczciej s to tabletki bez smakowe, mona je rozdrobni i podawa z mokr karm.

Kilka razy dziennie naley sprzta kuwet, wymienia miseczki z karm i wod. Naley pamita przy tym, e nigdy nie mona ufa dzikim kotom. Nawet, jeli zwierz zachowuje si spokojne musimy pozosta czujni. Drzwiczki klatki naley uchyla tylko na tyle, aby dosta si do miseczek lub wycign kuwet, nie pozostawia ich otwartych i kadorazowo sprawdza poprawno zamknicia. Przed otwarciem klatki sprawdzi trzeba, czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu s zamknite. Jeli kot syczy lub jest agresywny, warto uywa grubych rkawic.
Oczywicie czsto spotykamy koty oswojone lub bardzo agodne, ktre po sterylizacji zostaj w domu, bo pokochay kanap. W takich przypadkach warto im znale dom stay.


Odwiedziny:

w 2020: 166418

w dniu dzisiejszym: 248

gości na stronie: 6

x
"Strona internetowa oraz forum Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur" wykorzystuje pliki cookies.
Korzystajc z niej wyraasz zgod na uywanie plikw cookies w celach statystycznych. [wicej informacji]